Spring til indhold

Eksport til Latinamerika

- Et fælles dansk eksportråd

Udover Argentina tilbyder Ambassaden i Buenos Aires at løse opgaver for danske virksomheder i Uruguay og Paraguay.

Desuden arbejder Ambassaden i Buenos Aires i tæt samarbejde med danske ambassader og generalkonsulater i hele Latinamerika. Eksportrådet dækker således hele regionen fra det nordlige Mexico til det sydlige Argentina. Vi råder over en stribe handelsmedarbejdere med mange års erfaring fra regionen, inden for en lang række forskellige sektorer.

Det tætte eksportfremmesamarbejde giver en række fordele for danske virksomheder, bl.a. én fælles indgang til det latinamerikanske marked. Du kontakter blot en af handelsrepræsentationerne i regionen og så finder vi indbyrdes ud af, hvem der er den mest egnede til at løse opgaven. Endvidere sikrer vores samarbejde en ensartet indsats og opgaveløsning, der gør det lettere at sammenligne mulighederne på tværs af landegrænserne.

Eksportrådets latinamerikanske koordinator, Nicolai Prytz, sidder på Generalkonsulatet i São Paolo. Nicolai Prytz besvarer gerne enhver henvendelse og kan kontaktes på e-mail nicpry@um.dk.

Kontaktoplysninger på de forskellige eksportråd i Latinamerika kan findes ved at følge de nedenstående links.

Send en mail til saogkl@um.dk hvis du ønsker at abonnere på vores regionale nyhedsbrev.