Spring til indhold

Praktikanter

Ambassaden i Buenos Aires modtager hvert halvår to nye praktikanter.

Handelsafdelingen
Ambassadens handelsafdeling hører under Eksportrådet, som er en del af Udenrigsministeriet. Handelsafdelingens hovedopgave er at bistå danske virksomheder, som ønsker at eksportere til Argentina, Uruguay eller Paraguay, eller som ønsker at udvide allerede eksisterende aktiviteter i disse lande.
Eftersom ambassaden dækker alle tre lande, kan handelsafdelingen tilbyde danske virksomheder en meget spændende og dynamisk portefølje af muligheder samt varetage forskellige danske interesseområder.

Arbejdsområder
Praktikanterne vil have som hovedopgave at skulle bistå ambassadens handelsafdeling i dens daglige arbejde. Der vil ligeledes være opgaver relateret til politisk/økonomisk indberetning samt public diplomacy.
Opgaverne i handelsafdelingen omfatter bl.a. udarbejdelse af markeds- og sektoranalyser, kontaktformidling mellem danske og argentinske, uruguayanske og paraguayanske virksomheder samt løbende besvarelse af diverse henvendelser. Endvidere vil opfølgning og informationssøgning udgøre en betydelig del af opgaverne dels i forbindelse med handelsafdelingens arbejde for danske virksomheder, og dels i forhold til opdatering af ambassadens politiske og økonomiske informationsdatabase. Der vil ligeledes være en del praktiske opgaver i forbindelse med mødeplanlægning, virksomheds- og delegationsbesøg, samt opdatering af ambassadens hjemmeside.
Praktikanterne vil videst muligt omfang blive involveret i konkret opgaveløsning, herunder kontakt til virksomheder og offentlige myndigheder, taleskrivning og udarbejdelse af rapporter.
Som praktikant på ambassaden i Buenos Aires vil du gennem det kommercielle arbejde få kendskab til og forståelse af dansk erhvervsliv, herunder de muligheder og udfordringer der gør sig gældende for danske virksomheder i denne del af verden. Praktikophold giver endvidere mulighed for tilegnelse af en bredere viden om den sydamerikanske region.

Kvalifikationer
For at blive praktikant skal du have en bachelorgrad eller lignende og være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Arbejdssproget på ambassaden er halvt dansk, halvt spansk, så gode spanskfærdigheder er en forudsætning, mens en god formuleringsevne på dansk og engelsk også er et krav. Praktikanten kan enten være dansk eller udenlandsk statsborger tilmeldt et kandidat studium på en højere dansk læreanstalt. For danske statsborgere gælder, at man endvidere kan være tilmeldt et studium på en højere udenlandsk læreanstalt. Udenlandske statsborgere kan tilbydes praktikophold ved en dansk repræsentation, såfremt de har boet i Danmark igennem en længere årrække og på ansøgningstidspunktet har bopæl i Danmark og i øvrigt opfylder forudsætningerne. Det er ligeledes en forudsætning, at praktikanten inden start bliver sikkerhedsgodkendt af Udenrigsministeriet. Desuden er det nødvendigt at du besidder et højt niveau i såvel mundtlig som skriftlig spansk, dansk og engelsk. Du bør endvidere beherske Microsoft Office-pakken med vægt på Excel og Word.
Af personlige kompetencer bør du udvise selvstændighed, initiativ samt evne til at samarbejde og villighed til løse forskelligartede opgaver.

Tilskud
Praktikopholdet er ulønnet, men de praktikanter som ikke modtager SU, får udbetalt 3.000 DKK per måned som tilskud til boligudgifter m.v. For de praktikanter som modtager SU, er det muligt at få tilbagebetalt udgifter med en samlet værdi op til 18.000 DKK, ved fremvisning af gyldige kvitteringer.

Praktikopholdets varighed
Praktikanten forventes at være til stede på ambassaden 37 timer om ugen i ambassadens åbningstid, som er mandag til torsdag 8:00 til 16:00 og fredag 8:00 til 13:00. 
Praktikanten kan afholde 2.08 dage ferie pr. måneds praktik, som afholdes ifølge aftale med ambassaden. Næste praktik periode er hhv. 29. januar, 2018, til 27. juli 2018.

Øvrige forhold
For at varetage arbejdet på ambassaden skal praktikanterne have et høflighedsvisum, hvilket kun kan udstedes af den argentinske ambassade i praktikanternes hjemland. Dette betyder at praktikanterne skal befinde sig i deres hjemland for at kunne få det nødvendige visum i god tid.
•Høflighedsvisummet kan IKKE søges, hvis man allerede opholder sig i Argentina, og det er derfor ikke muligt for en praktikant at rejse til Argentina på turistvisum før praktikopholdets start.
•Praktikopholdet varer hhv. 6 mdr., og høflighedsviseringen vil kun dække den periode.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 19.9.2017

Ansøgning og CV, samt eventuelle anbefalinger sendes til chefen for ambassadens handelsafdeling:
Jonas Bøving Christiansen jonchr@um.dk