Spring til indhold

Ophold og arbejde i Danmark

Reglene for opnåelse af opholds- og arbejdstilladelse findes på hjemmesiden for Udlændingeservice.

Skal du søge om opholds- eller opholds- og arbejdstilladelse, skal du henvende dig på Den norske ambassade i Buenos Aires, hvis du opholder dig i Argentina.


Her i Argentina har vi indgået en repræsentationsaftale med Norge.

En repræsentationsaftale indebærer således, at det repræsenterende lands ambassade er ansvarlig for håndtering af disse sager. Det betyder at den danske ambassade i Buenos Aires på ingen måde kan blande sig i behandlingen af sager der vedrører Udlændingestyrelsen.

Ansøgeren står dog frit til at vælge at henvende sig til en dansk repræsentation, der har bemyndigelse til at behandle ansøgninger om visum og indgive ansøgning dér, f.eks. i Bolivia i modsætning til Buenos Aires.

På nedenstående link kan man læse yderligere om krav, finde formular og information om processen.