Spring til indhold

Argentina

De argentinske myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet:

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter den argentinske ambassade for at få bekræftet nedenstående:

• Visumfri i indtil 90 dage.
• Ophold kan forlænges yderligere 90 dage mod betaling af gebyr.
• Passet skal være gyldigt under opholdet.
• Forlængede danske pas anerkendes.
• Danske nødpas (provisoriske pas) og EU-nødpas anerkendes ved ind- og udrejse.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte den argentinske ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 9. juni 2017