Spring til indhold

Argentina som marked

Nedenfor kan du læse en kort introduktion til det argentinske marked.

Med sine 2.737.000 km2 er Argentina 63 gange større end Danmark og geografisk set verdens 8. største land. Argentina er den fjerde største økonomi i Latinamerika og har en BNP per indbygger: USD 14.337 (2014).

Mange europæere er i årenes løb emigreret til Argentina, og en betydelig del af de ca. 42 millioner indbyggere i landet har således historiske bånd og familiemæssig tilknytning til de europæiske lande, heriblandt Danmark. Det betyder, at mange argentinere føler sig ganske tæt knyttet til Europa, europæisk kultur og historie. Med denne tilknytning følger en grundlæggende interesse for europæiske produkter og teknologiske løsninger, hvilket udgør et godt udgangspunkt for afsætning af danske produkter og løsninger til det argentinske marked.

Den argentinske økonomi vendte efter krisen i 2002 tilbage til høje vækstrater i årene frem til 2009. Siden da er væksten dog bremset op, og i 2014 lå den på 0.5 %. Den manglende vækst skyldes bl.a. den globale krise, men på trods heraf er den gennemsnitlige vækstrate (BNP real vækst) for de sidste ti år 5,04 %.

Den samlede danske vareeksport til Argentina toppede i 2011, hvor den udgjorde DKK 1.150 mia. Siden er eksporten faldet og lå i 2014 på DKK 846 mio. Dette svarer til at, Argentina er Danmarks 59. største eksportmarked. I de første ti måneder af 2015 er eksporten dog steget 32 pct. i forhold til samme periode sidste år.