Spring til indhold

Sektorer i fokus

Her kan du danne dig et overblik over vores sektorrapporter som findes på linket nederst på siden.

Sektoranalyse: Landbrugssektoren i Argentina (2013)

Udgivelsesdato: 25.04.2013

Sprog: Engelsk

Landbrugssektoren er en af de vigtigste sektorer i den argentinske økonomi, hvilket gør at der er stor efterspørgsel på metoder til at optimere produktion og effektivitet, vha. af ny teknologi, maskineri, genetik osv. I 2011 udgjorde landbrugssektoren 9 % af Argentinas BNP, og stod for 48 % af al eksport. Det forventes at sektoren vil vokse markant i fremtiden, hvilket giver gode muligheder for eksport af danske produkter og knowhow, også på lang sigt. Det er især indenfor kvæg, svin, fjerkræ, diverse afgrøder, vanding, og mejeriproduktion at der er konstant behov for ny viden. 

 

Sektoranalyse: IT-industrien i Argentina og Uruguay (2010)

Udgivelsesdato: 18-11-2010

Sprog: Dansk

Sektorrapporten for Argentina og Uruguay beskæftiger sig med udviklingen indenfor IT-sektoren i Argentina, hvor der i stigende grad satses på udviklingen af det teknologiske distrikt grundet det stigende private forbrug. Ligeledes redegøres for hvordan softwareindustrien i Uruguay er i en rivende udvikling og efterspørgslen på udenlandske serviceydelser og udstyr er stigende. 

 

Sektoranalyse: Energieffektivitet. Tendenser i den argentinske byggesektor (2010)

Udgivelsesdato: 23-09-2010

Sprog: Engelsk

Prisen på elektricitet i Argentina er 4-5 gange billigere end i nabolandende Brasilien, Chile og Uruguay pga. prissubsidier. Til gengæld er man begyndt at fokusere på de hidtil næsten uudnyttede kilder til vedvarende energi ansporet af stigende efterspørgsel på elektricitet og en faldende margin på energireserverne.

Ligeledes, er beboelsesindustrien tilsyneladende også ved at få øjnene op for fordelene i grønt byggeri og grøn renovering.