Spring til indhold

Business Club

Erfaringsudveksling med de danske datterselskaber i Argentina

På opfordring fra den lokale ledelse i de danske datterselskaber i Argentina tilbød den danske ambassades handelsafdeling i 2012 at skabe et forum for erfaringsudveksling selskaberne imellem. Initiativet blev lanceret som en Business Club arrangeret af handelsafdelingen. 22 ud af de 28 datterselskaber i Argentina tilmeldte sig til deltagelse i tre møder over en periode på tolv måneder. De omtalte møder er blevet afholdt i de deltagende virksomheders faciliteter, hvor virksomhederne har ageret som værter.

Managing Director fra Arla Foods Ingredients S.A. Argentina, Bjarne Schack Pedersen, udtaler om arrangementet, ”Business Club møderne samler både nytilkomne og erfarne forretningsfolk i Argentina, hvor man kan forny og pleje sit netværk”.

Gennem Business Club møderne skaber handelsafdelingen værdi for selskaberne på tre niveauer, ved henholdsvis at give et overblik over den politiske og økonomiske udvikling i Argentina, skabe et forum for erfaringsudveksling datterselskaberne imellem, og endelig ved at udarbejde et referat af møderne, som kan anvendes i dialogen med virksomhedens koncernledelse i Danmark.

Managing Director fra Foss, Raúl Rodriguez, glæder sig over at møderne har fokus på konkret problemløsning, hvor kontakten til andre ledere i danske datterselskaber i Argentina er nyttig, med henblik på fælles problemstillinger. Dermed kan udvekslingen af erfaringer bidrage til at løse de løbende udfordringer. Han mener desuden at referatet fra mødet, med vurderinger fra ambassadøren og oplægsholderen, er brugbart i forhold til kommunikationen med hovedkvarteret i Danmark omkring den økonomiske og politiske situation i Argentina, da der ofte er en række sproglige og kulturelle barrierer.

Managing Director fra Bombas Grundfos de Argentina S.A., Omar Horacio Bulnes, mener at møderne er et godt fundament for at skabe et netværk mellem de deltagende virksomheder, og at der på møderne debatteres konkrete og aktuelle emner, hvilket har hjulpet hans virksomhed i det daglige arbejde. Omar H. Bulnes har desuden oplevet at møderne og referaterne har hjulpet til at forbedre kommunikationen med hovedkvarteret i Danmark.

Efter afslutningen af møderækken har datterselskaberne udvist en stor interesse i fortsat deltagelse i løbet af de kommende år. Således har 25 selskaber tilmeldt sig Business Club 2013-2014, og handelsafdelingen ser frem til endnu et år i tæt dialog med datterselskaberne med henblik på fortsat at skabe værdi for de danske virksomheder i Argentina.