Spring til indhold

Økonomi

Med hjælp fra høje internationale råvarepriser og den førte økonomiske politik, formåede Kirchner-regeringen relativt hurtigt at arbejde sig ud af landets store økonomiske krise i 2001-2002. Fra 2003-2010 havde Argentina således en gennemsnitlig årlig økonomisk vækst på 7,6 pct. Sammen med en række latinamerikanske lande er kom Argentina relativt uskadt gennem den internationale finanskrise i 2008-2009. De seneste år er væksten dog bremset og den lå i 2015 på 0,5 pct, mens prognoserne for 2016 ligeledes tyder på en lav vækst på 0-1 pct. Dette skyldes ikke mindst den økonomiske opbremsning, der har ramt vigtige handelspartnere som fx nabolandet Brasilien. Samtidig er priserne på Argentinas største eksportvarer faldet.

En af de store udfordringer for den argentinske økonomi er det høje inflationsniveau, der har præget landet gennem de seneste år. De generelt svære rammebetingelser for erhvervslivet, har ligeledes betydet, at der har været mangel på udenlandske investeringer og grænseoverskridende handel. Med valget af den nye præsident, der har en mere markedsorienteret profil, er der dog formentlig udsigt til en ændring, hvad angår disse rammebetingelser.

Landet havde under de to Kirchnerregeringer problemer med en lav dollarreserve, der ved udgangen af 2015 beløb sig til ca. USD 25 mia. Landet har nu påbegyndt bestræbelser på at optage lån på det internationale marked efter i en årrække at have været afskåret fra dette.


Den officielle arbejdsløshed skønnes at ligge på 8,2 pct (2014), men tallet er behæftet med en vis usikkerhed. Argentinas officielle inflationstal er ligeledes upålidelige, idet beregningsmetoderne blev ændret drastisk i 2007. De fleste private økonomer samt udenlandske iagttagere er enige om, at landets årlige reelle inflation siden 2007 har været mindst det dobbelte af de officielle tal. Inflationen i 2015 vurderes til at ligge på ca. 25 pct.

Danmarks eksport til Argentina udgjorde i 2014 DKK 847 mio., hvilket er et fald på 7,75 pct. i forhold til 2013. I de første ti måneder af 2015 steg eksporten dog med 32 pct. i forhold til samme periode sidste år, idet den beløb sig til 919 mio. kr.