Spring til indhold

Gebyrregler og gebyrer

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du læse mere om gebyrregler og gebyrer.

Takster

Udenrigstjenesten kan bistå med en lang række serviceydelser. Det gælder f.eks. bistand til nødstedte og udstedelse af pas og visum i udlandet. Der opkræves som udgangspunkt betaling for alle bistandsanmodninger til en ambassade eller et konsulat i udlandet.

For nogle ydelser betales for timeforbruget, og for andre betales et fast gebyr. Reglerne for betaling er fastlagt i Udenrigsministeriets gebyrbekendtgørelse.
Bistanden afregnes på grundlag af det faktiske timeforbrug, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af gebyrbekendtgørelsen. Blandt timeprissagerne findes bistand til nødstedte og udfærdigelse af skrivelser.

Forhøjede takster

Opstår behovet for bistand uden for repræsentationernes normale arbejdstid, forhøjes alle takster med 50 % og med 100 %, såfremt der ønskes bistand på dage, hvor repræsentationen holder lukket.

Dækning af omkostninger

Ud over gebyret vil der skulle betales for de faktiske omkostninger.

Yderligere oplysninger

Mere detaljerede oplysninger om de gældende gebyrbestemmelser findes i Udenrigstjenestens betalingsordning (gebyrbekendtgørelse og gebyrvejledning).  

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde en samlet liste over alle konsulære ydelser og gebyrer (i DKK og EUR). Vær opmærksom på, at Ambassaden i Buenos Aires ikke leverer alle konsulære ydelser, der fremgår af gebyroversigten.

For en oversigt over ambassadens oftest benyttede ydelser samt tilsvarende priser i argentinske pesos og betalingsguide, venligst send en mail til den konsulære afdeling: bueambvisa@um.dk.