Spring til indhold

Hjælp til islændinge

Ambassaden yder hjælp til islændinge i forbindelse med krise- og katastrofesituationer.

Borgere fra Island er også dækket af ambassadens kriseberedskabsplan. I tilfælde af akutte krise- og katastrofesituationer (naturkatastrofer, store ulykker, civile uroligheder, krig og terror m.v.) kan islændinge i Argentina få bistand af den danske ambassade i Buenos Aires på lige fod med danskere.

Islændinge, som ønsker at registrere sig under ophold i udlandet skal altid gøre det på en islandsk ambassade. Islændinge kan kontakte den islandske ambassade i Washington for at få sit ophold i Argentina registreret.

I sager om mistede pas, fængslinger, sygdom og dødsfald m.v. skal islændinge, hvor det er muligt, henvende sig på:

            Det islandske Generalkonsulat
            Paraná 843
            Martínez.
            Tlf.: +54 (11) 4793 1282
            Fax: +54 (11) 4793 1282
            Mail: gorancinco@fibertel.com.ar

Kontakt

Ring til ambassaden på tlf. +54 (011) 4312 6901.

Efter lukketid er der mulighed for gratis omstilling til Udenrigsministeriets 24/7-vagtcenter.