Spring til indhold

Attester

Har du brug for en kopi af din fødselsattest eller en ny straffeattest, kan du se, hvad du skal gøre nedenfor.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Fødselsattest

Hvor får jeg en ny fødsels-/dåbs-/navneattest?
Du bestiller din nye attest i det sogn, hvor du er født, også selvom du ikke er døbt.

Hvis du er født i Sønderjylland, behandles bestilling af en fødsels- og navneattest dog af den kommune, hvor din fødsel er registreret. Find adresser på  www.indexa.dk/kommuner/

Attesten bliver sendt til nærmeste danske ambassade eller konsulat (se kontaktoplysninger her), hvor du kan få den udleveret mod forevisning af ID og mod gebyr.

Hvor får jeg min attest oversat?
Ambassaden har desværre ikke mulighed for at tilbyde oversættelse og har erfaring med, at de argentinske myndigheder ofte kræver en edsvoren oversættelse (foretaget af en edsvoren oversætter). Her kan du f.eks. finde en oversætterliste fra h.h.v. Argentina og Danmark.


Legalisering
Fødsels- eller dåbsattesten skal sandsynligvis legaliseres, før den kan anvendes i Argentina, men da både Danmark og Argentina har underskrevet Apostille-konventionen, har et såkaldt apostillestempel retsgyldighed i både Argentina og Danmark.

I Danmark er det kun Udenrigsministeriet i København, som kan legalisere dokumenter med et apostillestempel. Se nærmere her.
I Argentina er det det argentinske Udenrigsmnisterium Cancilleria. Se nærmere her.


Nyt navn - hvordan søger jeg om navneforandring?
Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, skal du søge navneændring i det sogn i Danmark, hvor du sidst har boet. Er du født i Sønderjylland, skal du søge i den kommune, hvor du er fødselsregistreret.

Har du fast bopæl og varig tilknytning til det land du bor i, skal du søge navneændring der, uanset at du er dansk statsborger. Hvis myndighederne afviser at foretage navneændring for dig, på grund af dit danske statsborgerskab, skal du at søge i det sogn i Danmark, hvor du sidst har boet. Er du født i Sønderjylland, skal du søge i den kommune, hvor du er fødselsregistreret. Du skal vedlægge en erklæring fra myndighederne i det land du bor i, hvoraf det fremgår, at de ikke kan foretage navneændring for dig på grund af dit statsborgerskab.

familiestyrelsens hjemmeside finder du nærmere oplysninger om, hvordan du søger navneforandring.

 

Straffeattest

Danske statsborgere og udlændinge, som ønsker en udskrift af deres danske straffeattest, kan rette henvendelse til Politiets Administrative Center på følgende adresse: 

Midt- og Vestjyllands Politi

Politiets Administrative Center

Kriminalregisteret

Postboks 1399

7500 Holstebro

Tlf.: 7020 1475

 

Rigspolitiet har brug for kopi af pas, oplysning om sidste bopæl i Danmark, oplysning om, hvorvidt attesten skal være på engelsk, samt oplysning om, hvilken adresse attesten skal sendes til. Attesten er gratis.

Det er ikke muligt at få en straffeattest på baggrund af en telefonisk henvendelse.

På Politiets hjemmeside kan læses mere om indhentelse af dansk straffeattest: https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/

NB! Hvis attesten skal legaliseres evt. til brug for de argentinske myndigheder, kan det ske hos legaliseringskontoret i Udenrigsministeriet i København:

http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering/

 

Indfødsretbevis

Hvis man er født i udlandet af dansk mor eller far og derved har erhvervet dansk statsborgerskab, skal man huske at søge om at bevare statsborgerskabet inden man fylder 22 år. Ansøgningen skal indsendes INDEN man er fyldt 22 år.

Hvis man har brug for at dokumentere, at man er i besiddelse af dansk statsborgerskab, kan man få udstedt et indfødsretsbevis.

Du kan læse mere om, hvordan man kan beholde sit danske statsborgerskab, hvordan man får et indfødsretsbevis mv. på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet hjemmeside her.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind