Spring til indhold

Pension

Ambassaden kan ikke være behjælpelig med at skaffe pension fra Danmark 

Spørgsmål kan rettes til Pensionsstyrelsen og ATP.

Ambassaden har myndighed til at underskrive en leveattest fra Danmark, men pensionsmodtageren skal komme personligt med attesten. Ring gerne i forvejen.