Spring til indhold

Vielser

Man kan IKKE blive viet på en dansk ambassade, men der findes andre muligheder for at blive gift i udlandet. 

I Argentina foregår alle vielser på Registro Civil, og ofte bliver den borgerlige vielse efterfulgt af en kirkelig velsignelse.

Så vidt det er ambassaden bekendt, kan man ikke blive gift i Argentina, hvis ikke mindst den ene af parterne har opholdstilladelse i landet.  

Der har også været problemer i forbindelse med, at den danske part er fraskilt, da en skilsmisse i Argentina altid foregår ved domstolen. I Danmark er det sjældent, at en skilsmisse afgøres ved domstolen. Oftest sker det ved en administrativ handling. Når den danske part ikke kan dokumentere, at skilsmissen er afgjort ved en domstol, kan skilsmissen ikke godkendes af det argentinske bureaukrati.

Ambassaden anbefaler dog, at man undersøger retningslinjerne ved hver enkelt Registro Civil. 

Du kan finde mere information nedenfor.