Spring til indhold

Paraguay

Myndighederne i Paraguay har oplyst, at følgende regler gælder for danskernes indrejse i landet:

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter Paraguays ambassade for at få bekræftet nedenstående:

  • Visumfri i indtil 90 dage.
  • Opholdet kan forlænges i yderligere 90 dage mod betaling af gebyr.
  • Passet skal være gyldigt i 6 måneder ud over opholdets varighed.
  • Forlængede danske pas anerkendes.
  • Danske midlertidige (provisoriske) pas samt EU-nødpas anerkendes kun ved udrejse.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte Paraguays ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 9. juni 2017