Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Argentina.

Senest opdateret 14.05.2021 kl.14.00
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Argentina.

Information om konkrete restriktioner i Argentina opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Argentina, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Argentina.

Information om konkrete restriktioner i Argentina opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Argentina har indført indrejseforbud for alle udlændinge, der ikke har permanent opholdstilladelse i landet og der er meget begrænsede muligheder for at søge indrejse som erhvervsrejsende.

I helt særlige tilfælde er det muligt at søge om tilladelse til indrejse hos de argentinske migrationsmyndigheder. Efter evt. opnåelse af denne sær-tilladelse skal der desuden søges om visum på den argentinske ambassade i København (uanset at man normalt ikke er visumpligtig til Argentina).  

Hvis du ønsker at søge om sær-tilladelse til indrejse, opfordrer vi til at man i god tid kontakter den danske ambassade i Buenos Aires (bueamb@um.dk) mhp. rådgivning i forhold til ansøgnings-processen.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Der er indrejseforbud for alle udlændinge, der ikke har fast ophold i landet, hvilket betyder at kun argentinske statsborgere, og personer med fast opholdstilladelse i Argentina, kan indrejse. Danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i Danmark kan derfor som udgangspunkt ikke indrejse Argentina. Personer, der arbejder med kommerciel transport af varer samt ansatte i flyselskaber, er dog undtaget.

I helt særlige tilfælde er det muligt at søge om særtilladelse til indrejse hos de argentinske migrationsmyndigheder. Efter evt. opnåelse af særtilladelse skal der søges om "visum" (respaldo consular på spansk) på den argentinske ambassade i København (uanset at man normalt ikke er visumpligtig til Argentina).

For udlændinge, der er tætte familiemedlemmer til argentinske statsborgere, er det desuden tilladt at indrejse Argentina med henblik på midlertidigt besøg. På Argentinas officielle hjemmeside kan man læse om kravene herfor (kun på spansk).

Kravene til indrejse på dette grundlag omfatter:

  • legaliseret/apostille-påtegnet dokumentation (fødsels- eller vielsesattest) for familieforholdet med den argentinske statsborger samt kopi af dennes DNI
  • udfyldt elektronisk indrejse-erklæring (se link nedenfor)
  • bevis for negativ COVID-19 (PCR)-test
  • sygeforsikring der dækker COVID-19.
  • brev til migrationsyndighederne hvori man argumenterer for vigtigheden af besøget samt oplysninger om rejsen (returbillet samt opholds-adresse i Argentina).

I alle tilfælde er det en god idé at kontakte den argentinske ambassade i København for at bekræfte de gældende regler, da disse ændrer sig løbende.

Alle personer der indrejser Argentina skal udfylde en "elektronisk indrejse-erklæring” og der vil desuden være krav om en PCR-test taget senest 72 timer inden afrejse og syv dages karantæne som det er beskrevet i afsnittet om karantæneregler nedenfor. I visse tilfælde kan en PCR-test blive foretaget ved ankomst til Argentina. Se nærmere på: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-nacional-adoptara-nuevas-medidas-y-requisitos-para-el-ingreso-al-pais 

I den internationale lufthavn i Buenos Aires (Ezeiza) kan man forvente at få foretaget sundhedsscreening ved ankomst. Du kan læse mere herom (på spansk) her.

Det danske coronapas for COVID-19 vaccination

Læs mere om coronapasset her.

Karantæne- og testregler

Alle rejsende til Argentina vil blive stillet krav om en negativ PCR-test taget senest 72 timer inden afrejse og om syv dages obligatorisk karantæne efter indrejse.

I visse tilfælde kan en PCR-test blive foretaget ved ankomst til Argentina.

Hvis du er i obligatorisk hjemmekarantæne, skal du underrette de argentinske myndigheder ved at ringe til 107 i Buenos Aires område eller 911 i resten af landet.

Hvis du har været i kontakt med en person, der er under mistanke for at være smittet med COVID-19, skal du (også selvom du ikke har symptomer), blive hjemme og begrænse/undgå social kontakt i 14 dage.

Interne rejserestriktioner

Der er fortsat kun begrænsede indenrigsflyvninger og langdistancebusser i Argentina.

For at krydse provinsgrænser og/eller benytte offentlig transport, skal man søge en tilladelse hertil - et såkaldt CUHC-certifikat (Certificado Unico Habilitante de Circulación). Du kan læse mere om CUHC-tilladelsen her (kun på spansk).

Der kan desuden være karantænekrav og krav om COVID-19 test ved rejse over provinsgrænser. Vi anbefaler, at du altid følger lokale myndighedsanvisninger, og at du medbringer pas og/eller anden dokumentation for indrejsetidspunkt, når du færdes på gaden i Argentina.

Transitmuligheder

Det er kun tilladt at bruge Argentina som transitland, hvis det er som en del af en rejse med særfly. Denne rejse skal godkendes af de argentinske myndigheder.

Du kan læse mere om reglerne for transit på de argentinske myndigheders COVID-19 hjemmeside.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er i øjeblikket ikke udgangsforbud i hele Argentina, men der er indført obligatorisk og præventiv social afstandtagen i hele landet. Reglerne varierer imidlertid mellem de forskellige provinser i landet. Du kan læse mere om de nationale og obligatoriske regler og tiltag her.  
I provinser betegnet som højrisikoområder, p.g.a. af deres høje og tætte indbyggertal   (herunder i Buenos Aires), er der indført udgangsforbud fra klokken 20.00-06.00. Se et overblik over provinser og byer og hvordan de er kategoriseret her 

Læse om Buenos Aires bystyres tiltag og tilladelser under pandemien på byens COVID-19 hjemmeside.

Forsamlingsforbud

Der er indført forsamlingsforbud i Argentina. Reglerne om forsamlingsforbud er forskellige på tværs af de enkelte provinser og byer. Kontakt de lokale myndigheder for mere information. Brud på reglerne kan medføre bøde.

Få et overblik over Buenos Aires bystyres tiltag og tilladelser under pandemien på byens COVID-19 hjemmeside.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab. 

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Hvis du har været i kontakt med en person, der er under mistanke for at være smittet med COVID-19, skal du tage telefonisk kontakt til sundhedsmyndighederne, i Buenos Aires på tlf.nr. 107 og i resten af Argentina på tlf. 911, for at koordinere personlig konsultation.

Læs mere om hvad du bør gøre i tilfælde af symptomer eller for at blive testet hvis du bor eller opholder dig i Buenos Aires.

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant. 

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

 

Udrejse af Argentina

Der er kun begrænsede muligheder for at flyve til Europa fra Argentina. 

Ambassaden anbefaler, at du løbende orienterer dig på selskabernes hjemmesider og twitter-profiler for mulige afgange. 

Du kan rejse fra lufthavnen, hvis du har en gyldig flybillet og ikke viser nogen symptomer på coronavirus. Du skal udfylde en elektronisk formular på de argentinske migrationsmyndigheders hjemmeside senest 48 timer før udrejse, hvor du bl.a. skal bekræfte, at du ikke har Covid-19 symptomer, og at du ikke har været i kontakt med bekræftede tilfælde i de foregående 14 dage.

Skal du flyve fra Buenos Aires Lufthavn Ezeiza, bør du ankomme 5 timer før flyafgang. Det bemærkes samtidig, at du ikke vil kunne få adgang til lufthavnen tidligere end 5 timer før afgang. Det er ikke er tilladt at overnatte i lufthavnen.

For at transportere dig mellem byer og provinser i Argentina og dermed også for at køre til den internationale lufthavn i Buenos Aires, Ezeiza skal du ansøge om en køretilladelse på følgende hjemmeside, hvor du skal udfylde en online formular (*)¨.
I formularen skal du udfylde følgende oplysninger:
- Rejseformål
- Rejseplan (så detaljeret som muligt)
- Persondata, kontaktoplysninger og bopælsadresse
- Udfylde en online sundhedserklæring

(*) udlændige uden DNI skal vælge mulighed nr. 3 (”No tengo DNI. Tengo…pasaporte extranjero”)


Indrejse i Danmark

coronasmitte.dk kan du læse om krav ved indrejse i Danmark. 

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiet. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19, vaccination eller test. Sådanne spørgsmål skal stilles til den myndighedsfælles hotline. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Mere information

Danskere i Argentina bør følge de lokale myndigheders information via nyhedsmedier og denne nationale informationskanal:
- Præsidentielt dekret om sanitær nødsituation (lov nr. 27.541) i forhold til coronavirus COVID-19

Argentinas sundhedsministerium offentliggør information på sundhedsministeriets hjemmeside og opfordrer offentligheden til at følge anbefalingerne på deres COVID-19 hjemmesiden.

Du kan også følge nyhederne generelt i Argentina på batimes (på engelsk).

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for bistand i forbindelse med coronavirus/COVID-19, kan du tage kontakt til den danske ambassade i Buenos Aires på: +54 11 4312 6901 på hverdage fra 9-12. Ambassaden kan i helt særlige tilfælde åbne for personligt fremmøde efter forudgående aftale.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Argentina eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.